adatkezelés célja: Nyereményjáték

nyilatkozom, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy a nyereményjátékot szervező cég (továbbiakban: cég) a tesztben rögzített személyes adataimat, a nyereményjátékra vonatkozó szabályzatban meghatározott céllal az Adatkezelési tájékoztatóban rögzített módon kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a cég, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen kezelt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt az ide vonatkozó jogszabály rendelkezése kötelezi.

Továbbá részletes tájékoztatást kaptam arról, hogy a cég a fenti sorokban megadott személyes adataimat a jóhiszeműség, a tisztességesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően a fenti célhoz kötötten kezeli.

Tudomásul veszem, hogy kérhetem a személyes adataim kezelésének korlátozását, helyesbítését, törlését valamint megtagadását.

Tudomásul veszem, hogy folyamatosan gondoskodnak a személyes adataim kezelésének biztonságáról a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a cég az adatkezelési szabályzatban rögzített harmadik fél számára, Adatfeldolgozói szerződésben szabályozott módon átadja.

A fentiekben foglaltakat megismerve és tudomásul véve hozzájárulok, hogy személyes adataimat a cég az Adatkezelési szabályzatban meghatározott feltételek mellett kezelje.