Játékszabályzat és a nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A nyereményjáték szervezője és Adatkezelője (továbbiakban: Adatkezelő):

Név: Eventrend Project Kft.

Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. 1. em. 1.

Adószám: 12989812242

 

  1. JÁTÉK SZABÁLYAI:

A Játékban való részvétel feltétele: az oldalon a kérdőív kitöltése.  A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak automatikus elfogadását jelenti.

A nyertesek sorsolása: 2022. június 1. szerda, 1. Sorsolás (Gundel vacsora 2 személyre) 2022. július 5. kedd 2. Sorsolás (wellness hétvége), 3. Sorsolás (fődíj, 100 fős buli a Symbolban): augusztus 2. kedd, 12 órakor történik, azok között, akik kitöltötték a kérdőívet.

A játék résztvevői (továbbiakban: Érintettek):

A Játékban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, kitöltötték a kérdőívet, mely itt található: https://eventrend.hu/nyeremenyjatek/.

A válaszadás a kérdésekre a játékban történő részvételi hozzájárulásnak minősül, amellyel a játékos kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatainak a játékban való felhasználásához, valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céllal történő kezeléséhez.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok valóságát a kérdőív kitöltése  – és ezzel a játékra jelentkezés során -, valamint azt követően a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény kivétel nélkül a Játékost terheli.

A Játékban kezelt adatok és azok célja:

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (továbbiakban: Hozzájárulás)
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

  1. A nyereményjátékban résztvevő érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:
Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
név Érintettől származó Nyereményjátékban történő részvétel, kommunikáció, Érintett értesítése a sorsolás eredményéről, Érintett azonosítása Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
e-mail cím

 

 

Érintettől származó Nyereményjátékban történő részvétel, kommunikáció, Érintett értesítése a sorsolás eredményéről, Érintett azonosítása Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
születési dátum Érintettől származó Nyereményjátékban történő részvétel, kommunikáció, Érintett értesítése a sorsolás eredményéről, Érintett azonosítása Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

 

A Játékban résztvevő Érintett a fentiek szerint az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelőnek az alábbi címre küldött e-mail üzenetével: info@eventrend.hu

  1. Nyertesként kisorsolt Érintettnek/Érintetteknek az alábbi adatai kerülnek kezelésre:
Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
név* Érintettől származó 1.Nyeremény átadása, nyertes azonosítása

2. Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

1. Szerződés teljesítése

2. Jogi kötelezettség teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése a nyertest érintő sorsolás lezártát követő 8 évig.
lakcím* Érintettől származó 1.Nyeremény átadása, nyertes azonosítása

2. Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

1. Szerződés teljesítése

2. Jogi kötelezettség teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése a nyertest érintő sorsolás lezártát követő 8 évig.
e-mail cím* Érintettől származó Nyeremény átadása, nyertes azonosítása Szerződés teljesítése Nyertes tájékoztatását követő 3 hónap
telefonszám* Érintettől származó Érintett értesítése a nyereményről, nyeremény átadása Szerződés teljesítése Nyertes tájékoztatását követő 3 hónap
Értesítési cím (amennyiben eltér a lakcímtől)* Érintettől származó Nyeremény átadása Szerződés teljesítése Szerződés teljesítése a nyertest érintő sorsolás lezártát követő 5 évig.
Adóazonosító jel* Érintettől származó Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése a nyertest érintő sorsolás lezártát követő 8 évig.
TAJ szám* Érintettől származó Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése a nyertest érintő sorsolás lezártát követő 8 évig.
Személyi

igazolvány száma*

Érintettől származó 1.Nyeremény átadása, nyertes azonosítása

2. Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

1. Szerződés teljesítése

2. Jogi kötelezettség teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése a nyertest érintő sorsolás lezártát követő 8 évig.
Anyja neve* Érintettől származó 1.Nyeremény átadása, nyertes azonosítása

2. Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

1. Szerződés teljesítése

2. Jogi kötelezettség teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése a nyertest érintő sorsolás lezártát követő 8 évig.
Kép-, video- és hangfelvétel Érintettől származó Adatkezelő tevékenységének, szolgáltatásainak népszerűsítésére vonatkozó marketing célú felhasználás Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül a nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

A jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező, ezért az adó-és számviteli jogszabályok szerinti 8 év alkalmazandó.

A nyeremény átadásának megvalósulása érdekében az adatokat az általános jogi elévülési időn belül, 5 évig kezeli és őrzi meg az Adatkezelő.

A nyertesről készített kép, videó-és hangfelvételt az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapon/honlapokon, továbbá az Adatkezelő Facebook és Linkedin oldalain hozza nyilvánosságra.

A hozzájárulás magában foglalja a felvételek elkészítését és az elkészített felvételek előző pontban ismertetett oldalakon való felhasználását is.

A Játékban résztvevő Érintett a fentiek szerint az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelőnek az alábbi címre küldött e-mail üzenetével: info@eventrend.hu

 

Az Érintettek személyes adatait az alábbiak kezelik és férnek hozzá:

Adatkezelő: Online marketing vezető

az 1.-3. pontban meghatározott adatait az Érintetteknek az Adatkezelő kezeli, elérhetőségei:

Név: Eventrend Project Kft.

Cg.szám: 01-09-713489

Adószám: 12989812-2-42

Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. 1. em.

E-mail cím: info@eventrend.hu

Telefonszám: 30 267 30 44

Az Adatkezelő részéről az Érintettek adataihoz az Adatkezelő kijelölt munkavállalói férnek hozzá, csak és kizárólag a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben. Az Érintettek adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzíti az Adatkezelő.

Adatfeldolgozók:

Az Érintettek adatainak kezeléséhez, tárolásához szükséges szolgáltatások miatt specializált vállalkozásokat vesz igénybe az Adatkezelő, akikkel Adatfeldolgozói szerződést kötött.

Adatfeldolgozó neve, címe Adatfeldolgozás célja
Reach Media 1034 Bp. Bécsi út 88-90. I. em. 40. adatok karbantartása, promociókban részvétel, tanácsadás
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland tárhelybiztosítás

Az Érintettek adatait az Adatkezelő csak a megnevezett Adatfeldolgozóknak továbbítja a meghatározott céllal.

 

A sorsolási időszak alatt a játékos a játékban való részvételt bármikor visszavonhatja, kérheti az adatai törlését, de így a sorsolásban nem vehet részt.

A Játékban nem vehetnek részt az Eventrend Group és leányvállalatainak dolgozói és azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama:

A Játék 2022. május 1-től augusztus 1. éjfélig tart. A játék során összesen három sorsolás történik: 1. Sorsolás (wellness hétvége): 2022. június 1. szerda, 2. Sorsolás (wellness hétvége): július 5 kedd, 3. Sorsolás (fődíj, 100 fős buli a Symbolban): augusztus 2. kedd, 12 óra.

A nyertes kiválasztása, sorsolás folyamata:

A nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a válaszadók neve alapján számítógépes programmal, véletlenszerűen sorsol 1-1 darab nyertes nevet  A sorsolás az Eventrend Project Kft. székhelyén történik, közjegyző igénybe vétele nélkül, sorsolási bizottsággal. A sorsolás folyamatáról és eredményéről jegyzőkönyv készül.

Amennyiben a nyertes játékos a megadott elérhetőségein nem elérhető, vagy a Nyereményről lemond, vagy kizárásra kerül, akkor pótnyertes sorsolása történik két héttel az eredeti sorsolások után, ugyanabban az időpontban.  A pótnyertesre a nyertesre megállapított szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

 

A nyeremény

A nyeremény 2 db, két fő részére szóló két éjszakás, félpanziós wellness pihenés, amelyet a nyertes az Eventrend Hotels által üzemeltetett, négycsillagos Duna Relax Hotelben válthat be. A nyeremény átruházható, pénzre nem váltható. A nyeremény az átvételtől számított 1 évig érvényes, a kiemelt időszakokban nem vehető igénybe.

A nyertes értesítése, a nyeremények átvétele

A Szervező a nyertest elektronikus úton, a megadott emailcímen értesíti a sorsolás megtörténte után 24 órán belül, melyben felszólítja a nyertest, hogy 1 héten belül lépjen kapcsolatba a Szervezővel, elektronikus úton, ahol tájékoztatást kap a Nyeremény átadásának folyamatáról, az átadáshoz szükséges adataik közléséről, illetve az ahhoz kapcsolódó adóterhek és esetlegesen kapcsolódó járulékok megfizetésére vonatkozó kötelezettségeiről. Amennyiben a nyertesek a sorsolás eredményének közlésétől számított 1 héten belül nem jelentkezik, úgy a nyeremény átvételétől elesik és új sorsolásra kerül sor.

A nyertesnek joga van a nyereményről lemondani a sorsolás eredményének közlésétől számított 1 héten belül a Szervezőnek küldött e-mailben. Ebben az esetben új sorsolásra kerül sor.

 

A nyertes telefonos egyeztetés után a nyereményét elektronikus úton kapja meg.

Tilos más nevében, vagy más nevével visszaélve, vagy más csalárd módon a nyereményt átvenni.

 

További rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékos nevét a social media felületeken és a weboldalon.

 

Adatvédelmi szabályzat

A játékhoz az Eventrend Group Adatkezelési Szabályzata az irányadó, mely megtalálható a weboldalon: https://eventrend.hu/adatkezelesi-tajekoztato-html/ Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: info@eventrend.hu

Nyerteseink:

1.sorsolás: Oláh Anett

Sorsolási jegyzőkönyv

2.sorsolás: Vásári András

Sorsolási jegyzőkönyv

3.sorsolás: